Jag vill bli
applicerare?

Riktar sig till yrkesverksamma personer samt mindre företag, som önskar prova samt applicera våra produkter.
  • Produktgaranti erhålls genom våra kvalitetskontroller.
  • Försäljning av produkter enligt applicerarens pristaxor.
  • Onlinesupport via <> på vår YouTube-kanal.
  • Rådgivning om tillämpning, företagsdrift och kommunikation i samband med det första utförandet.
  • Stöd till företagsverksamhet: CEMENTEC®:s katalog med exempel och produktkatalog

*i överensstämmelse med bestämmelserna om minsta beställning för varje kategori.

cementec-applikator arbetar med mikrocement redo för användning

Fördelar med att vara applicerare

tulltillämpare

APPLICERARENS PRISTAXOR

teknisk rådgivning

RÅDGIVNING OM TILLÄMPNING

online-stöd

ONLINESUPPORT

kommersiellt stöd

UTBILDNING ON-LINE

Ta kontakt med oss

Om du är intresserad, kan du lämna oss dina uppgifter, så tar vi kontakt med dig…

Häng på vårt företag CEMENTEC och sätt i gång att förverkliga alla dina projekt.